Lưu trữ

[VNFS] Fate/EXTRA Last Encore [TVs][720p] – Hoàn Thành

Fate/Extra: Last Encore Một phản hồi


Happy Birthday VnSharing FanSub. Không biết còn được bao nhiêu cái sinh nhật như thế này nữa, nhưng tới đâu hay tới đó vậy, hi vọng các bạn còn theo dõi và ủng hộ nhóm lâu dài.

Link download: Google Drive


Nghiêm cấm upload lên các site online và tạo torrent dưới bất kì hình thức nào.

Đọc thêm

[VNFS] Fate/EXTRA Last Encore [TVs] – 07 [720p]

Fate/Extra: Last Encore Một phản hồi


Cumback :3

Link download: Google Drive


Nghiêm cấm upload lên các site online và tạo torrent dưới bất kì hình thức nào.

Đọc thêm

[VNFS] EndMonogatari – 12 [BD][720p]

Koyomimonogatari Một phản hồi


Hẹn gặp lại ở các phần khác.
Nghiêm cấm upload lên các site online hoặc tạo torrent dưới bất kì hình thức nào.

Link download: Google Drive

Đọc thêm

[VNFS] Tsukimonogatari 04 [BD][720p] – END

Tsukimonogatari Một phản hồi


Con Trăng cuối cùng, thêm 1 PJ nữa hoàn thành.
Nghiêm cấm upload lên các site online hoặc tạo torrent dưới bất kì hình thức nào

Link download: Google Drive

Đọc thêm

[VNFS] Fate/EXTRA Last Encore [TVs] – 06 [720p]

Fate/Extra: Last Encore Không có phản hồi


Hàng về.

Link download: Google Drive


Nghiêm cấm upload lên các site online và tạo torrent dưới bất kì hình thức nào.

Đọc thêm

[VNFS] Fate/EXTRA Last Encore [TVs] – 04-05 [720p]

Fate/Extra: Last Encore Không có phản hồi


Hàng về.

Link download:
Google Drive
Google Drive

Đọc thêm

[VNFS] Tsukimonogatari 03 [BD][720p]

Tsukimonogatari Không có phản hồi


Link download: Google Drive

Đọc thêm

[VNFS] Fate/EXTRA Last Encore [TVs] – 03 [720p]

Fate/Extra: Last Encore Không có phản hồi


Hàng về!

Link download: Google Drive

Đọc thêm

[VNFS] Fate/EXTRA Last Encore [TVs] – 02 [720p]

Fate/Extra: Last Encore Không có phản hồi


Umu <3

Link download: Google Drive

Đọc thêm

[VNFS] LunarNewYearMonogatari – 11 [BD][720p]

Koyomimonogatari Không có phản hồi


Happy New Year

Link download: Google Drive

Đọc thêm