Lưu trữ

[VNFS] Ace Attorney – 10 [720p]

Ace Attorney Không có phản hồi

Link down:

GD

Nghiêm cấm upload lên các site online và tạo torrent dưới bất kì hình thức nào.

Đọc thêm

[VNFS] Ace Attorney – 09 [720p]

Ace Attorney Không có phản hồi

Link down:

GD

Nghiêm cấm upload lên các site online và tạo torrent dưới bất kì hình thức nào.

Đọc thêm

[VNFS] Ace Attorney – 08 [720p]

Ace Attorney Không có phản hồi

Link down:

GD

Nghiêm cấm upload lên các site online và tạo torrent dưới bất kì hình thức nào.

Đọc thêm

[VNFS] Ace Attorney – 07 [720p]

Ace Attorney Không có phản hồi

Link down:

GD

Nghiêm cấm upload lên các site online và tạo torrent dưới bất kì hình thức nào.

Đọc thêm

[VNFS] Ace Attorney – 06 [720p]

Ace Attorney Không có phản hồi

Link down:

GD

Nghiêm cấm upload lên các site online và tạo torrent dưới bất kì hình thức nào.

Đọc thêm

[VNFS] Ace Attorney – 05 [720p]

Ace Attorney Không có phản hồi

Link down:

GD

Nghiêm cấm upload lên các site online và tạo torrent dưới bất kì hình thức nào.

Đọc thêm

[VNFS] Ace Attorney – 04 [720p]

Ace Attorney Không có phản hồi

Link down:

GD

Nghiêm cấm upload lên các site online và tạo torrent dưới bất kì hình thức nào.

Đọc thêm

[VNFS] Ace Attorney – 03 [720p]

Ace Attorney Không có phản hồi

Link down:

GD

Nghiêm cấm upload lên các site online và tạo torrent dưới bất kì hình thức nào.

Đọc thêm

[VNFS] Ace Attorney – 02 [720p]

Ace Attorney Không có phản hồi

Link down:

GD

Nghiêm cấm upload lên các site online và tạo torrent dưới bất kì hình thức nào.

Đọc thêm

[VNFS] Steins;Gate 23 β [TV]

Steins;Gate 10 phản hồi

Thể loại: OVA

Số tập: 01/01

Năm chiếu: 12.2015

Thể loại: Comedy, Dating Sim – Visual Novel, Sci-Fi, Seinen, Thriller, Time Travel

=================================================

Nội dung

Để quảng cáo cho cái game sắp ra, nhà đài đã ! ra tập này để quảng cáo, cuối tập 23 này Okabe sẽ ở lại luôn ở Đường bêta, và thế là một cái kết khác được khơi mào.

=================================================

Nhân lực

Translator/Editor: Lãi
Typesetter/Timer: Quạ
Kara Effector: Gái có chồng
Encoder/Uploader: Chuột

=================================================

LINK DOWNLOAD

DRIVE: 720P

P/s: Cấm upload lên kokocon dưới mọi hình thức!

Đọc thêm