Chuyên mục Date A Live

Date a Live ep 12

Date A Live Không có phản hồi

null

Hình: Date a Live 12 – Còn tiếp…


DOWNLOAD
480p 720p*
Google Drive link link


4share[1->7]: Download

Hẹn gặp lại các bạn trong Season 2 ^_^

* Nên download

Đọc thêm

Date a Live ep 11

Date A Live Không có phản hồi

null

Hình: Date a Live 11 – Ô la la…


DOWNLOAD
480p 720p*
Google Drive link link


4share[1->7]: Download

Chúc các bạn xem phim vui vẻ ^_^

* Nên download

Đọc thêm

Date a Live ep 9 + 10

Date A Live Không có phản hồi

null

Hình: Date a Live 09 – The eye of time…


null

Hình: Date a Live 10 – S!@#!$%!@#…


EPISODE 09
480p 720p*
Google Drive link link
EPISODE 10
480p 720p*
Google Drive link link


4share[1->7]: Download

Chúc các bạn xem phim vui vẻ ^_^

* Nên download

Đọc thêm

Date a Live ep 8

Date A Live Không có phản hồi

null

Hình: Date a Live 08 – I think it’s not safe for work, but…


DOWNLOAD
480p 720p*
Google Drive link link


4share[1->7]: Download

Chúc các bạn xem phim vui vẻ ^_^

* Nên download

Đọc thêm

Date a Live ep 7

Date A Live Không có phản hồi

null

Hình: Date a Live 07 – Tohka’s reaction


DOWNLOAD
480p 720p*
Google Drive link link


4share[1->7]: Download

Chúc các bạn xem phim vui vẻ ^_^

* Nên download

Đọc thêm

Date a Live ep 6

Date A Live Không có phản hồi

null

Hình: Date a Live 06 – Yoshino’s cute crying moment


DOWNLOAD
480p 720p*
Google Drive link link

Chúc các bạn xem phim vui vẻ ^_^

* Nên download

Đọc thêm

Date a Live ep 5

Date A Live Không có phản hồi

null

Hình: Screenshot Date a Live 05 – Origami Maidform


DOWNLOAD
480p 720p*
Google Drive link link

Chúc các bạn xem phim vui vẻ ^_^

* Nên download

Đọc thêm

Date a Live ep 4

Date A Live Không có phản hồi

null

Hình: Screenshot Date a Live 04


DOWNLOAD
480p 720p*
Google Drive link link

Chúc các bạn xem phim vui vẻ ^_^

* Nên download

Đọc thêm

Date a Live ep 3

Date A Live Không có phản hồi

Date a Live 03

>>> Download <<<

720p
480p

Đọc thêm

Date a live ep 2

Date A Live 2 phản hồi

>>> Download (Google Drive) <<<

480p

720p

Đọc thêm